Tạm dừng hoạt động tổng thể toàn bộ Dự Án BĐS triệu đô Nha Trang Sao

Nguyên Nhân được Sở này đưa ra do chủ đầu tư của dự án là Công Ty CP Nha Trang Sao không tiến hành đúng theo nội dung quy chế tại giấy chứng nhận góp vốn đầu tư, gia hạn của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa tại thông báo ngày 16/11/2016 và khẳng […]

Nội Thất Savihome